اعضای انجمن جراحان ارتوپدی ایران

برای نمایش و جستجو میان اعضای انجمن جراحان ارتوپدی ایران از فرم زیر استفاده نمایید.

Approved

دکتر سلمان آذر سینا
شهر: کرج
تخصص: آرتروپلاستی

Approved

دکتر منصور آذربال
شهر: تهران
تخصص: مفاصل مصنوعی ،هیپ و زانو

Approved

دکتر حمیدرضا آرتی
شهر: اهواز
تخصص: ارتوپد و هیپ

Approved

دکتر داور آرش نیا
شهر: گیلان
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر امیرشهریار آریامنش
شهر: مشهد
تخصص: ارتوپد، آرتروپلاستی زانو و هیپ

Approved

دکتر حسین آزادی
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد و زانو

Approved

دکتر محسن آزادی
شهر: شیراز
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر مهدی آفاقی سرای
شهر: تبریز
تخصص: ارتوپد- جنرال

Approved

دکتر سید رضا آقا پور
شهر: قائم شهر
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر امید آقائی اقدم
شهر: میانه
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر امیر محمد آل محمد
شهر: اهواز
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر مسعود آیت افین
شهر: مشهد
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر سید حجت آیت الهی موسوی
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد،مچ پا و ارتروپلاستی هیپ

Approved

دکتر ناصرنجم ابادی
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر علی‌اصغر ابدی
شهر: تهران
تخصص: زانو

Approved

دکتر عادل ابراهیم پور
شهر: تهران
تخصص: جنرال

Approved

دکتر سید علیرضا ابراهیم زاده
شهر: اصفهان
تخصص: ارتوپد و ستون فقرات

Approved

دکتر سید محمد ابراهیم موسوی
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر محمدرضا ابراهیمیان
شهر: تهران
تخصص: زانو و آرتروسکوپی

Approved

دکتر سعید ابریشمی
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر سعید ابوالحسنی
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر رضا ابوالفتحی بالانجی
شهر: ارومیه
تخصص: ارتوپد و زانو

Approved

دکتر حسین اتحاد
شهر: گیلان-رشت
تخصص: هیپ- تعویض مفصل زانو

Approved

دکتر محمدرضا اجتماعی
شهر: مشهد
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر مهشید اجود
شهر: تهران
تخصص: تروما

Approved

دکتر سید کاظم احدی
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر کیوان احدی
شهر: تهران
تخصص: زانو

Approved

دکتر محمدرضا احسان حسنی
شهر: زنجان
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر احمد علی احسانی
شهر: بهشهر
تخصص: ارتوپد،زانو و تروما

Approved

دکتر مسعود احمد زاده
شهر: تهران
تخصص: زانو-شانه

Approved

دکتر میر احمد موسوی
شهر: تهران
تخصص: دست

Approved

دکتر عزیز احمدی
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد و دست

Approved

دکتر محمدرضا احمدی پور
شهر: کرمان
تخصص: ارتوپد و زانو

Approved

دکتر محمدرضا احمدی پور
شهر: کرمان
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر سعید اختر شناس
شهر: تهران
تخصص: زانو و آرتروسکوپی

Approved

دکتر محمد اخلاق نژاد
شهر: تهران
تخصص: زانو ، تروما و هیپ

Approved

دکتر کوروش اخوان رضایت
شهر: مشهد
تخصص: ارتوپد و آرتروسکوپی زانو

Approved

دکتر محمدرضا ادیب حاجی باقری
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر محمدرضا اذرپیرا
شهر: شیراز
تخصص: ارتوپد و اطفال

Approved

دکتر صابر ارامی نیكچه
شهر: تهران
تخصص: زانو

Approved

دکتر کمال ارجمند
شهر: شیراز
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر رضا ارجمند کرمانی
شهر: بم
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر علاءالدین اردکانی
شهر: قم
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر رامین ارژنگ
شهر: تهران
تخصص: جنرال

Approved

دکتر خشایار ارفعی
شهر: تهران
تخصص: دست

Approved

دکتر محمد اژدری
شهر: قوچان
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر رامین اسپندار
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر علیرضا اسدی
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر کامران اسدی
شهر: رشت
تخصص: ارتوپد ،آرتروپلاستی و آرتروسکوپی

Approved

دکتر نصیر اسکندری
شهر: اصفهان
تخصص: ارتوپد

Jump to page:

1

2

3

4

5