اعضای انجمن جراحان ارتوپدی ایران

برای نمایش و جستجو میان اعضای انجمن جراحان ارتوپدی ایران از فرم زیر استفاده نمایید.

Approved

دکتر علیرضا بهمنی نژاد
شهر: کردستان
تخصص: جنرال

Approved

دکتر مسعود بهنود راد
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر بهشاد بوذری پوربویینی
شهر: اصفهان
تخصص: ارتوپد و ستون فقرات

Approved

دکتر حامد بوشهری
شهر: کردستان
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر عبداله بیات پور
شهر: شیراز
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر یوسف بیت اله
شهر: تبریز
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر محمد پاشا زانوسی
شهر: اهواز
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر اسماعیل پاشایی
شهر: ارومیه
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر احد پاشایی کلجاهی
شهر: تبریز
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر امیر پاک اسکوئی
شهر: کردستان
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر هومن پدرام
شهر: سوسنگرد
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر کامبیز پروین
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر سعید پزشکی
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر فرزاد پژنگ
شهر: اصفهان
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر فرزاد پناهی
شهر: اصفهان
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر سیروس پناهی
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر بهنام پنجوی
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر احسان پندار
شهر: تهران
تخصص: تومور

Approved

دکتر حمید پهلوان حسینی
شهر: یزد
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر علیرضا پهلوان صباغ
شهر: تهران
تخصص: دست

Approved

دکتر پور جعفری
شهر: گیلان
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر فرهاد پورآزادی
شهر: تهران
تخصص: زانو-شکستگی پا

Approved

دکتر محمداسماعیل پورارباب
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر محسن پورسلان
شهر: اهواز
تخصص: ارتوپد و زانو

Approved

دکتر بابک پورعباس تحویلداری
شهر: شیراز
تخصص: ارتوپد و ستون فقرات

Approved

دکتر احد پورملک
شهر: کرج
تخصص: ارتوپد و OA

Approved

دکتر رهام پولادی
شهر: شیراز
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر مریم پویان اصل
شهر: اهواز
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر عبدالمحمود پیر حسینی
شهر: تهران
تخصص: دست

Approved

دکتر شهره پیرزاده
شهر: ساری
تخصص: ارتوپد و دست

Approved

دکتر محمدرضا پیوندی
شهر: ساری
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر محمد علی تحریریان
تخصص: ارتوپد و تروما

Approved

دکتر خسرو تحویلداری
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد و شانه

Approved

دکتر محسن ترابی
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد و زانو

Approved

دکتر علی تركمان
شهر: تهران
تخصص: زانو و آرتروسکوپی

Approved

دکتر علیرضا تعبدی

Approved

دکتر ابوالحسن تقوی شیخ السلام
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر جلال تکاپوی
شهر: شیراز
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر علی تکلو
شهر: بوشهر
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر محمدجعفر تمدن
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر مهرداد تنگستانی
شهر: شیراز
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر امیرهوشنگ توجهی
شهر: تهران
تخصص: هیپ

Approved

دکتر مسعود توسلی
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد و ستون فقرات

Approved

دکتر حیدر قلی توفیقی
شهر: تبریز
تخصص: ارتوپد و تروما

Approved

دکتر علیرضا توکلی
شهر: شیراز
تخصص: ارتوپد و زانو

Approved

دکتر غلامرضا توکلی
شهر: گرگان
تخصص: ارتوپد و زانو

Approved

دکتر محسن توکلی
شهر: کرج
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر سعید توکلی
شهر: تهران
تخصص: اطفال

Approved

دکتر جعفر توکیان
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد

Approved

دکتر بیژن ثاقب طالبی
شهر: مشهد
تخصص: ارتوپد

Jump to page:

2

3

4

5

6