رویدادها

تیر ۱۳۹۵

تاریخ / زمان رویداد
۲۵ تیر ۱۳۹۵

همایش فصلی انجمن پوتا (تیرماه ۹۵)

بیمارستان آتیه, تهران
۲۴ تیر ۱۳۹۵
۱۰:۳۰ - ۱۲:۳۰
همایش علمی انجمن جراحان مفصل ران ایران

کلینیک تخصصی بیمارستان توس, تهران
۲۳ تیر ۱۳۹۵ - ۲۵ تیر ۱۳۹۵

کنگره سالیانه بازآموزی دانشگاه علوم پزشکی ایران

سالن همایش های رازی, تهران
۲۲ تیر ۱۳۹۵ - ۲۵ تیر ۱۳۹۵

سمینار شاخه آذربایجان

مرکز همایش های پشمینه, تبریز

مهر ۱۳۹۴

تاریخ / زمان رویداد
۱۳ مهر ۱۳۹۴ - ۱۷ مهر ۱۳۹۴

بیست و سومین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

مرکز همایش‌های میلاد, برج میلاد

مهر ۱۳۹۳

تاریخ / زمان رویداد
۲۱ مهر ۱۳۹۳ - ۲۵ مهر ۱۳۹۳

بیست و دومین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

مرکز همایش‌های میلاد, برج میلاد

آبان ۱۳۹۲

تاریخ / زمان رویداد
۱۵ آبان ۱۳۹۲ - ۱۷ آبان ۱۳۹۲

پانزدهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب‌شناسی ایران

مهر ۱۳۹۲

تاریخ / زمان رویداد
۲۲ مهر ۱۳۹۲ - ۲۶ مهر ۱۳۹۲

بیست و یکمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

مرکز همایش‌های میلاد, برج میلاد

دی ۱۳۹۱

تاریخ / زمان رویداد
۲۷ دی ۱۳۹۱ - ۲۸ دی ۱۳۹۱

همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

مجتمع بیمارستانی امام خمینی، تالار امام, تهران

آذر ۱۳۹۱

تاریخ / زمان رویداد
۲۳ آذر ۱۳۹۱ - ۲۵ آذر ۱۳۹۱

شانزدهمین کنگره طب فیزیکیف توانبخشی و الکترودیاگنوز

دانشگاه علوم پزشکی ارتش, تهران

1 2 3 4 5 6 7 8 9