رویدادها

مهر ۱۳۸۲

تاریخ / زمان رویداد
۱۷ مهر ۱۳۸۲ - ۲۰ مهر ۱۳۸۲

یازدهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

تهران, تهران

مهر ۱۳۸۱

تاریخ / زمان رویداد
۳۰ مهر ۱۳۸۱ - ۳ آبان ۱۳۸۱

دهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

تهران, تهران

مهر ۱۳۸۰

تاریخ / زمان رویداد
۱ آبان ۱۳۸۰

نهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

تهران, تهران

مهر ۱۳۷۹

تاریخ / زمان رویداد
۳ آبان ۱۳۷۹ - ۶ آبان ۱۳۷۹

هشتمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

تهران, تهران

آبان ۱۳۷۸

تاریخ / زمان رویداد
۱۲ آبان ۱۳۷۸ - ۱۵ آبان ۱۳۷۸

هفتمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

تهران, تهران

آبان ۱۳۷۷

تاریخ / زمان رویداد
۲۶ آبان ۱۳۷۷ - ۲۹ آبان ۱۳۷۷

ششمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

تهران, تهران

آبان ۱۳۷۶

تاریخ / زمان رویداد
۲۷ آبان ۱۳۷۶ - ۳۰ آبان ۱۳۷۶

پنجمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

تهران, تهران

دی ۱۳۷۵

تاریخ / زمان رویداد
۱۸ دی ۱۳۷۵ - ۲۱ دی ۱۳۷۵

چهارمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

مشهد, مشهد

آبان ۱۳۷۴

تاریخ / زمان رویداد
۲۳ آبان ۱۳۷۴ - ۲۵ آبان ۱۳۷۴

سومین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

تهران, تهران

مهر ۱۳۷۳

تاریخ / زمان رویداد
۲۶ مهر ۱۳۷۳ - ۲۹ مهر ۱۳۷۳

دومین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

رامسر, رامسر

1 2 3 4 5 6 7 8 9