رویدادها

مهر ۱۳۷۹

تاریخ / زمان رویداد
۳ آبان ۱۳۷۹ - ۶ آبان ۱۳۷۹

هشتمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

تهران, تهران

آبان ۱۳۷۸

تاریخ / زمان رویداد
۱۲ آبان ۱۳۷۸ - ۱۵ آبان ۱۳۷۸

هفتمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

تهران, تهران

آبان ۱۳۷۷

تاریخ / زمان رویداد
۲۶ آبان ۱۳۷۷ - ۲۹ آبان ۱۳۷۷

ششمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

تهران, تهران

آبان ۱۳۷۶

تاریخ / زمان رویداد
۲۷ آبان ۱۳۷۶ - ۳۰ آبان ۱۳۷۶

پنجمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

تهران, تهران

دی ۱۳۷۵

تاریخ / زمان رویداد
۱۸ دی ۱۳۷۵ - ۲۱ دی ۱۳۷۵

چهارمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

مشهد, مشهد

آبان ۱۳۷۴

تاریخ / زمان رویداد
۲۳ آبان ۱۳۷۴ - ۲۵ آبان ۱۳۷۴

سومین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

تهران, تهران

مهر ۱۳۷۳

تاریخ / زمان رویداد
۲۶ مهر ۱۳۷۳ - ۲۹ مهر ۱۳۷۳

دومین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

رامسر, رامسر

اردیبهشت ۱۳۷۲

تاریخ / زمان رویداد
۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۲ - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۲

اولین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

ساختمان ۲ وزارت کار و امور اجتماعی, تهران

1 2 3 4 5 6 7 8