انتخابات هیئت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی اطفال ایران

چهارمین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی اطفال ایران در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۳۹۵ با حضور اکثریت اعضاء در محل انجمن برگزار گردید. ابتدا ریاست انجمن جناب آقای دکتر تقی بغدادی در مورد امور انجمن صحبت هایی نمودند پس کاندیداها به معرفی خود پرداختند. انتخابات با حضور نماینده […]