بازدید دکتر غلامعلی عکاشه از بیمارستان شهید دکتر معیری

بازدید دکتر عکاشه از بیمارستان دکتر معیری

پیرو دعوت آقای دکتر نظری زاده ماهانی ریاست بیمارستان شهید دکتر معیری، از آقای دکتر عکاشه ریاست انجمن اتوپدی برای بازدید از بیماستان، دکتر غلامعلی عکاشه به این بیمارستان رفتند. تصاویر آن را در ادامه مشاهده می‌فرمایید.  

متن نامه ریاست محترم انجمن، دکتر غلامعلی عکاشه

متن نامه ریاست محترم انجمن دکتر غلامعلی عکاشه

متن نامه ریاست محترم انجمن جراحان ارتوپدی ایران، دکتر غلامعلی عکاشه را در ادامه می‌خوانید.   دوستان عزیزم همکاران بزرگوارم با احترام، در تمام مدتی که در خدمت شما بودم جز قصد خدمتگزاری نیتی نداشته ام و تمام سعی ام بر دفاع مشروع از حقوق شهروندان، بیماران و سپس جامعه پزشکی […]