دکتر علیرضا اسدی

عکس کاور خود را تغییر دهید

بارگذاری

عکس کاور خود را تغییر دهید


وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

تهران

ستارخان ،بین حبیب الهی و تهران ویلا ،ک دهقان ،پ 14

بیمارستان پیامبران ،ابن سینا و شهدای یافت آباد (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

66519000

دکتر علیرضا

اسدی

ارتوپد