دکتر علیرضا اسدی

Change your cover photo

Change your cover photo


This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

تهران

ستارخان ،بین حبیب الهی و تهران ویلا ،ک دهقان ،پ 14

بیمارستان پیامبران ،ابن سینا و شهدای یافت آباد (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

66519000

دکتر علیرضا

اسدی

ارتوپد