دکتر کامران اسدی

عکس کاور خود را تغییر دهید

بارگذاری

عکس کاور خود را تغییر دهید


وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

رشت

رشت – خ مطهری ، بین کلینیک فارابی و سه راه حاجی آباد ، ساختمان حکمت ،ط همکف

بیمارستان پور سینا ، گلسار و آریا

1313234010

دکتر کامران

اسدی

ارتوپد ،آرتروپلاستی و آرتروسکوپی