دکتر سید کاظم چابک

Change your cover photo

Change your cover photo


This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

شیراز

شیراز– خ زند ،جنب بیمارستان سعدی ،ساختمان پزشکان پارسیان ،ط 2

بیمارستان اردیبهشت

07112351509 07112358104

دکتر سید کاظم

چابک

ارتوپد،زانو و آسیبهای ورزشی