دکتر سید کاظم چابک

عکس کاور خود را تغییر دهید

بارگذاری

عکس کاور خود را تغییر دهید


وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

شیراز

شیراز– خ زند ،جنب بیمارستان سعدی ،ساختمان پزشکان پارسیان ،ط 2

بیمارستان اردیبهشت

07112351509 07112358104

دکتر سید کاظم

چابک

ارتوپد،زانو و آسیبهای ورزشی