دکتر محمدرضا ادیب حاجی باقری

عکس کاور خود را تغییر دهید

بارگذاری

عکس کاور خود را تغییر دهید


وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

تهران

بلوار کشاورز ،جنب بیمارستان ساسان ،ساختمان پزشکان ،پ 1 ،ط 11

بیمارستان پاستور نو

88964555

دکتر محمدرضا

ادیب حاجی باقری

ارتوپد