دکتر مسعود آیت افین

عکس کاور خود را تغییر دهید

بارگذاری

عکس کاور خود را تغییر دهید


وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

مشهد

مشهد– احمد آباد ، روبروی بیمارستان قائم ، جنب پل هوایی ، ساختمان 73

بیمارستان فارابی و مهر

5118456778

دکتر مسعود

آیت افین

ارتوپد