دکتر محمدعلی حاجی قاسم

عکس کاور خود را تغییر دهید

بارگذاری

عکس کاور خود را تغییر دهید


وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

تهران

خ شریعتی ،بین میرداماد و ظفر ،ایستگاه مینا ،ساختمان 1334،پلاک 1340 ،طبقه اول ،آپارتمان دوم شرقی

بیمارستان فیروزگر و عرفان

22271636

دکتر محمدعلی

حاجی قاسم

تعویض مفاصل