دکتر رضا ابوالفتحی بالانجی

عکس کاور خود را تغییر دهید

بارگذاری

عکس کاور خود را تغییر دهید


وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

ارومیه

ارومیه – خ امام ،روبروی بیمارستان شفا ،بن بست قاسم لو

بیمارستان آذربایجان

4412223716

دکتر رضا

ابوالفتحی بالانجی

ارتوپد و زانو