آقای دکتر عادل ابراهیم ‌پور، رییس جدید انجمن ارتوپدی ایران

اردیبهشت ۱۱, ۱۴۰۲

دوستان و همکاران
اعضای محترم ‌انجمن ‌ارتوپدی ایران

با سلام‌ و احترام
روز پنج شنبه ۱۷ فروردین ماه در اولین جلسه هیات مدیره انجمن ارتوپدی ایران‌ با توجه به اساسنامه انجمن و محدودیت امکان انتخاب ریاست انجمن ‌بیش از دو دوره متوالی انتخابات داخلی برگزار شد. آقای دکتر عادل ابراهیم ‌پور با اکثریت آرا به ریاست انجمن ارتوپدی ایران انتخاب شدند. خانم دکتر روشنک مرادی بعنوان دبیر و آقای دکتر محمد فکور بعنوان خزانه دار تمدید شدند.
هیات مدیره انجمن ارتوپدی ایران از مساعی استاد محترم جناب آقای دکتر محمد رازی به عنوان ریاست انجمن قدردانی کرده و همراه ایشان به دوست و همکار عزیز استاد محترم آقای دکترعادل ابراهیم ‌پور تبریک می‌گوید و موکدا میثاق خود را با جامعه ارتوپدی کشور تمدید می‌کند.

هیات مدیره انجمن ارتوپدی ایران