از مقالات علمی کنگره چه خبر؟

شهریور ۲۶, ۱۳۹۵

۱۲۲ مقاله ای که بدست کمیته علمی کنگره سال جاری رسید. این عدد برای کنگره های انجمن یک رکورد بود. یکی از دلایل مهم این رکورد فعالیت خوب همکاران ما در استان خراسان و آذربایجان بود که آمار قابل توجهی از مقالات ارزشمند را برای ما ارسال کرده بودند. این مقالات امسال برای اولین بار بصورت آنلاین دریافت و داوری شد که کمک شایان توجهی به تسهیل امر انتخاب مقالات برگزیده کرد. مقالات توسط ۴۵ داور بررسی و امتیاز دهی شدند و در نهایت تعداد ۲۳ مقاله برای ارائه به صورت سخنرانی و تعداد ۴۶ مقاله برای ارائه به صورت پوستر انتخاب شدند. امسال نیز مانند سالهای قبل بهترین زمان کنگره برای ارائه مقالات در نظر گرفته شده است و علت آن اهمیتی است که انجمن به ارائه کارهای علمی همکاران دانشمند خود میدهد. انجمن ارتوپدی به جد تلاش دارد تا این هدف مهم را همچنان ادامه دهد. شما برای دیدن لیست مقالات که به صورت سخنرانی انتخاب شده اند میتوانید به لینک زیر یا به برنامه کامل کنگره که در سایت موجود است مراجعه نمایید.
اما این شش مقاله به ترتیب الفبا بالاترین امتیاز را در بین داوران کسب کرده اند و شانس بیشتری برای انتخاب مقاله برتر دارند.

۱٫ Dr.Masour Abulghasemian/ Intravenous antibiotics affect the profile of inflammatory biomarkers
in healthy rabbits
۲٫ Dr.Ali Akbar Esmailijah/Diagnostic Efficacy of Clinical Tests in Lumbar Spinal Instability
۳٫ Dr.Amir reza Farhoud/The role of colloid 32p synoviorthesis in treatment of haemophilic
arthropathy
۴٫ Dr.Babak Haghpanah/Efficacy and Safety of Iliac Crest Allograft in Medial Opening-Wedge
High Tibial Osteotomy Compared to Iliac crest Autograft: A 5 years follow up
۵٫ Dr.Mojtaba Kamyab/The effects bracing on adolescents with kyphotic curves greater than 75
degrees
۶٫ Dr. Alisina Shahi/The Old Dog but a New Trick! At Last a Serum Marker for Diagnosis of
Periprosthetic Joint Infection