اطلاعیه کنگره انجمن جراحی دست ایران

فروردین ۱۸, ۱۴۰۰

همکاران گرامی

اطلاعیه کنگره انجمن جراحی دست ایران مورخ ۲۶ و ۲۷ فروردین و ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را در ادامه مشاهده می‌فرمایید.