اطلاعیه کنگره انجمن جراحی دست ایران

همکاران گرامی

اطلاعیه کنگره انجمن جراحی دست ایران مورخ ۲۶ و ۲۷ فروردین و ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را در ادامه مشاهده می‌فرمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید