اعضای انجمن جراحان ارتوپدی ایران

برای نمایش و جستجو میان اعضای انجمن جراحان ارتوپدی ایران از فرم زیر استفاده نمایید.

منتشر شده
دکتر سلمان آذر سینا
شهر: کرج
تخصص: آرتروپلاستی
بیمارستان: شهیدمدنی کرج- شهید باهنر کرج
منتشر شده
دکتر منصور آذربال
شهر: تهران
تخصص: مفاصل مصنوعی ،هیپ و زانو
بیمارستان: بیمارستان پارس
منتشر شده
دکتر حمیدرضا آرتی
شهر: اهواز
تخصص: ارتوپد و هیپ
بیمارستان: بیمارستان امام خمینی
منتشر شده
دکتر داور آرش نیا
شهر: گیلان
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: دکتر بهشتی
منتشر شده
دکتر امیرشهریار آریامنش
شهر: مشهد
تخصص: ارتوپد، آرتروپلاستی زانو و هیپ
بیمارستان: بیمارستان قائم و طالقانی
منتشر شده
دکتر محسن آزادی
شهر: شیراز
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان فرهمندفر
منتشر شده
دکتر حسین آزادی
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد و زانو
بیمارستان: بیمارستان بانک ملی و شرکت نفت
منتشر شده
دکتر مهدی آفاقی سرای
شهر: تبریز
تخصص: ارتوپد- جنرال
بیمارستان: محلاتی تبریز
منتشر شده
دکتر سید رضا آقا پور
شهر: قائم شهر
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان رازی (قائم شهر)
منتشر شده
دکتر امید آقائی اقدم
شهر: میانه
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان خاتم الانبیا و شمس (تبریز)
منتشر شده
دکتر امیر محمد آل محمد
شهر: اهواز
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان آریا
منتشر شده
دکتر مسعود آیت افین
شهر: مشهد
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان فارابی و مهر
منتشر شده
دکتر سید حجت آیت الهی موسوی
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد،مچ پا و ارتروپلاستی هیپ
بیمارستان: عرفان
منتشر شده
دکتر ناصرنجم ابادی
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: -
منتشر شده
دکتر علی‌اصغر ابدی
شهر: تهران
تخصص: زانو
بیمارستان: آبان - مصطفی خمینی
منتشر شده
دکتر عادل ابراهیم پور
شهر: تهران
تخصص: جنرال
بیمارستان: طالقانی
منتشر شده
دکتر سید علیرضا ابراهیم زاده
شهر: اصفهان
تخصص: ارتوپد و ستون فقرات
بیمارستان: یمارستان الزهرا
منتشر شده
دکتر سید محمد ابراهیم موسوی
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان میلاد و فیاض بخش
منتشر شده
دکتر محمدرضا ابراهیمیان
شهر: تهران
تخصص: زانو و آرتروسکوپی
بیمارستان: بیمارستان میلاد، معیریان و ایرانمهر
منتشر شده
دکتر سید محمد جلیل ابریشم
شهر: یزد
تخصص: ستون فقرات
بیمارستان: شهید صدوقی
منتشر شده
دکتر سعید ابریشمی
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان ایرانشهر
منتشر شده
دکتر سعید ابوالحسنی
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان سوم شعبان (دماوند)و امام خمینی (کرج)
منتشر شده
دکتر رضا ابوالفتحی بالانجی
شهر: ارومیه
تخصص: ارتوپد و زانو
بیمارستان: بیمارستان آذربایجان
منتشر شده
دکتر منصور ابوالقاسمیان
شهر: تهران
تخصص: لگن
بیمارستان: بیمارستان شفاء یحیائیان
منتشر شده
دکتر حسین اتحاد
شهر: گیلان-رشت
تخصص: هیپ- تعویض مفصل زانو
بیمارستان: پورسینا
منتشر شده
دکتر بابک اتوکش
شهر: تهران
تخصص: تروما - مچ پا
بیمارستان: امام حسین (ع)
منتشر شده
دکتر محمدرضا اجتماعی
شهر: مشهد
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان مهر
منتشر شده
دکتر مهشید اجود
شهر: تهران
تخصص: تروما
بیمارستان: امام جعفر صادق (هشتگرد) عیوض زاده (تهران)
منتشر شده
دکتر کیوان احدی
شهر: تهران
تخصص: زانو
بیمارستان: بیمارستان خاتم الانبیا ،میلاد و بهمن
منتشر شده
دکتر سید کاظم احدی
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان ایرانمهر
منتشر شده
دکتر محمدرضا احسان حسنی
شهر: زنجان
تخصص: ارتوپد
منتشر شده
دکتر احمد علی احسانی
شهر: بهشهر
تخصص: ارتوپد،زانو و تروما
بیمارستان: بیمارستان امام خمینی و مهر (بهشهر) بیمارستان نیمه شعبان (ساری) بیمارستان امام حسین (نکا)
منتشر شده
دکتر مسعود احمد زاده
شهر: تهران
تخصص: زانو-شانه
بیمارستان: خانواده
منتشر شده
دکتر میر احمد موسوی
شهر: تهران
تخصص: دست
بیمارستان: میلاد- نیکان
منتشر شده
دکتر عزیز احمدی
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد و دست
بیمارستان: بیمارستان ایرانمهر و کسری
منتشر شده
دکتر محمدرضا احمدی پور
شهر: کرمان
تخصص: ارتوپد و زانو
بیمارستان: بیمارستان سیدالشهدا و رازی سیروس
منتشر شده
دکتر محمدرضا احمدی پور
شهر: کرمان
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان سید الشهدا ، حضرت فاطمه (کرمان) و رازی (فیروز)
منتشر شده
دکتر سعید اختر شناس
شهر: تهران
تخصص: زانو و آرتروسکوپی
بیمارستان: بیمارستان میلاد و فیاض بخش
منتشر شده
دکتر محمد اخلاق نژاد
شهر: تهران
تخصص: زانو ، تروما و هیپ
بیمارستان: کلینیک بیمارستان پارسیان و پاستورنو
منتشر شده
دکتر کوروش اخوان رضایت
شهر: مشهد
تخصص: ارتوپد و آرتروسکوپی زانو
بیمارستان: بیمارستان فارابی
منتشر شده
دکتر محمدرضا ادیب حاجی باقری
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان پاستور نو
منتشر شده
دکتر محمدرضا اذرپیرا
شهر: شیراز
تخصص: ارتوپد و اطفال
بیمارستان: شیراز– بیمارستان نمازی
منتشر شده
دکتر صابر ارامی نیکچه
شهر: تهران
تخصص: زانو
بیمارستان: بیمارستان آتیه
منتشر شده
دکتر کمال ارجمند
شهر: شیراز
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: شیراز– بیمارستان امام رضا (لار)
منتشر شده
دکتر رضا ارجمند کرمانی
شهر: بم
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان افلاطون و پاستور
منتشر شده
دکتر علاءالدین اردکانی
شهر: قم
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان گلپایگانی
منتشر شده
دکتر رامین ارژنگ
شهر: تهران
تخصص: جنرال
منتشر شده
دکتر خشایار ارفعی
شهر: تهران
تخصص: دست
بیمارستان: بیمارستان آسیا
منتشر شده
دکتر محمد اژدری
شهر: قوچان
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: موسیبن‌جعفر
منتشر شده
دکتر رامین اسپندار
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان امام خمینی
رفتن به صفحه:
1 2 3 4 5