اعضای انجمن جراحان ارتوپدی ایران

برای نمایش و جستجو میان اعضای انجمن جراحان ارتوپدی ایران از فرم زیر استفاده نمایید.

منتشر شده
دکتر علیرضا اسدی
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان پیامبران ،ابن سینا و شهدای یافت آباد (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
منتشر شده
دکتر کامران اسدی
شهر: رشت
تخصص: ارتوپد ،آرتروپلاستی و آرتروسکوپی
بیمارستان: بیمارستان پور سینا ، گلسار و آریا
منتشر شده
دکتر نصیر اسکندری
شهر: اصفهان
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بخش آزاد
منتشر شده
دکتر بهزاد اسکندری ثانی
شهر: شیراز
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان فرهمند فر
منتشر شده
دکتر علی‌اکبر اسماعیل جاه
شهر: تهران
تخصص: هیپ
بیمارستان: بیمارستان آراد
منتشر شده
دکتر سید مختار اسماعیل نژاد گنجی
شهر: بابل
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان شهید بهشتی ،یحیانژاد ،مهرگان و بابل کلینیک
منتشر شده
دکتر سعید اشکانی اصفهانی
شهر: شیراز
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان فرهمند فر
منتشر شده
دکتر رحیم اشکیور
شهر: دزفول
تخصص: ارتوپد
منتشر شده
دکتر رحیم اشکیور
شهر: دزفول
تخصص: ارتوپد
منتشر شده
دکتر رضا اصانلو
شهر: تهران
تخصص: جنرال
بیمارستان: خاتم الانبیا
منتشر شده
دکتر علی اصغرحدادپور
شهر: خوزستان
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: خوزستان مهر – آپادانا
منتشر شده
دکتر رامین اصغری نژاد
شهر: بهبهان
تخصص: جنرال
بیمارستان: امام رضای (امیریه)
منتشر شده
دکتر حمیدرضا اصلانی
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد، مفاصل ،شانه ،زانو و طب ورزشی
بیمارستان: بیمارستان آتیه ،لاله ،اختر و پارس
منتشر شده
دکتر ناصر اطهری
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان معیری
منتشر شده
دکتر شاهرخ اعتمادی
شهر: شیراز
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان شهید رجایی و کوثر
منتشر شده
دکتر رضا اعرابیان
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان شهید رجائی
منتشر شده
دکتر شهرام اعظمی
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان پاستورنو
منتشر شده
دکتر سعید افتخار
شهر: اهواز
تخصص: ارتوپد،زانو و هیپ
بیمارستان: بیمارستان آپادانا ،سپیدار و کرمی
منتشر شده
دکتر حسن افراسیابی
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان مهراد
منتشر شده
دکتر افشین افریدون
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان آبان
منتشر شده
دکتر سینا افسر اسکی
شهر: آمل
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: مرکز جراحی پیمان
منتشر شده
دکتر ناصر افسری اروجی
شهر: تهران
تخصص: جنرال
بیمارستان: گلستان
منتشر شده
دکتر احمدرضا افشار
شهر: ارومیه
تخصص: ارتوپد و دست
بیمارستان: بیمارستان امام خمینی
منتشر شده
دکتر محسن افشین منش
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان آتیه و بهارلو
منتشر شده
دکتر جواد افضلی بغدادآبادی
شهر: مشهد
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان مهر و رضوی
منتشر شده
دکتر فرشید اقبالی کازرونی
شهر: شیراز
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: امام خمینی مهاباد
منتشر شده
دکتر افشین اقدامی
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان آپادانا و لقمان
منتشر شده
دکتر علی اکبر خورسندی
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد و فلوشیپ شانه
بیمارستان: بیمارستان ایرانمهر
منتشر شده
دکتر جواد اکبری حامد
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان آریا و مرکز جراحی آذر
منتشر شده
دکتر علیرضا اکتائی
شهر: خوزستان
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: صنایع پتروشیمی
منتشر شده
دکتر فضل اله اکرام نیا
شهر: اصفهان
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان 577 ارتش و کلینیک خانواده
منتشر شده
دکتر محی الدین حسینی
شهر: سنندج
تخصص: ارتوپد و تروما
بیمارستان: بیمارستان بعثت
منتشر شده
دکتر صلاح الدین عزتی
شهر: رشت
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان آریا(رشت) و بندرانزلی
منتشر شده
دکتر رحمت الله آزادی
شهر: تهران
تخصص: زانو
بیمارستان: بیمارستان تهرانپارس و آیت الله اشرفی اصفهانی
منتشر شده
دکتر آیت اله افشار
شهر: شیراز
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان بعثت ،ایران و مسلمین
منتشر شده
دکتر رحمت اله سری
شهر: تهران
تخصص: زانو و شانه
بیمارستان: بیمارستان مصیری ،شایان و لاله
منتشر شده
دکتر عنایت اله طبیبی
شهر: بهبهان
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان دکتر شهید زاده
منتشر شده
دکتر سعادت اله فاتحی
شهر: گلستان
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان برزویه و مطهری
منتشر شده
دکتر حشمت اله قائمی
شهر: گرگان
تخصص: ارتوپد، اطفال
بیمارستان: بیمارستان 5 آذر و کلینیک موسوی
منتشر شده
دکتر سیف اله کیومرثی
شهر: شیراز
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بعثت
منتشر شده
دکتر رحمت اله محسنی
شهر: شیراز
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان پارس
منتشر شده
دکتر شوکت اله مهاجرزاده
شهر: مشهد
تخصص: ارتوپد و دست
بیمارستان: بیمارستان شفا
منتشر شده
دکتر سیروس الهیان بروجنی
شهر: تهران
تخصص: آرتروپلاستی
بیمارستان: الغدیر
منتشر شده
دکتر کامبیز الهیان فر
شهر: کرج
تخصص: زانو
بیمارستان: بیمارستان امام (کرج)
منتشر شده
دکتر حسن امامی
شهر: اردبیل
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان سبلان
منتشر شده
دکتر محمد امامی مقدم
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد و هیپ
بیمارستان: بیمارستان دانشگاه شهید بهشتی
منتشر شده
دکتر محمدکاظم امامی میبدی
شهر: تهران
تخصص: جنرال- هیپ
بیمارستان: بقیه الله
منتشر شده
دکتر علی امامیان
شهر: شیراز
تخصص: ارتوپد و اطفال
بیمارستان: شهید چمران و فرهمندفر
منتشر شده
دکتر سعید امرالهی بیوکی
شهر: یزد
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان مرتاض و سید الشهداء
منتشر شده
دکتر یداله امیدی
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان سجاد(شهریار) و شریعتی (کرج)
رفتن به صفحه:
1 2 3 4 5