اعضای انجمن جراحان ارتوپدی ایران

برای نمایش و جستجو میان اعضای انجمن جراحان ارتوپدی ایران از فرم زیر استفاده نمایید.

منتشر شده
دکتر فرزاد امیدی کاشانی
شهر: مشهد
تخصص: ارتوپد و ستون فقرات
بیمارستان: مشهد– بیمارستان امام رضا
منتشر شده
دکتر جلاالدین امیر چوپانی
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد و زانو
بیمارستان: بیمارستان مهر و پاستورنو
منتشر شده
دکتر امیرفرخ امیر کلهری
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان آب یک و ولیعصر (قزوین)
منتشر شده
دکتر شیرزاد امیری
شهر: کرمانشاه
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان بیستون و شهدا
منتشر شده
دکتر عباس امین
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد و اطفال
بیمارستان: بیمارستان رسول اکرم ،امیرالمؤمنین و پاستور نو
منتشر شده
دکتر امیرحسین امین شریفی
منتشر شده
دکتر عبدالرسول امینی
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان بانک ملی
منتشر شده
دکتر جعفر امینی
شهر: مشهد
تخصص: ارتوپد و هیپ
بیمارستان: بیمارستان آریا
منتشر شده
دکتر سینا امینی زاده
شهر: کرمان
تخصص: جنرال
بیمارستان: امام حسین(کرمان)
منتشر شده
دکتر غلامرضا امینیان
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان سپاهان
منتشر شده
دکتر حسن انصاری
شهر: تهران
تخصص: ارتوپدو تومور استخوان
بیمارستان: بیمارستان رسول اکرم ،پارس و آزادی
منتشر شده
دکتر محمدرضا انصاری پور
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان ابن سینا و فرمانیه
منتشر شده
دکتر احمد انصافداران
شهر: شیراز
تخصص: ارتوپد و زانو
بیمارستان: بیمارستان فرهمند فر
منتشر شده
دکتر احمد انقیاد
شهر: شیراز
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: فرهمندفر
منتشر شده
دکتر حسن اوسطی
شهر: تهران
تخصص: زانو
بیمارستان: بیمارستان مهر
منتشر شده
دکتر محمد علی ایران نژاد
شهر: اصفهان
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان شریعتی
منتشر شده
دکتر علی ایلوزادیان
شهر: تهران
تخصص: جنرال
بیمارستان: امام زمان
منتشر شده
دکتر رضا بابایی
شهر: اصفهان
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان امام خمینی
منتشر شده
دکتر میثم بازگیر
شهر: سیرجان
تخصص: جنرال
بیمارستان: ولایت (کرمان)
منتشر شده
دکتر محمد باقر داراب پور
شهر: شیراز
تخصص: ارتوپد
منتشر شده
دکتر شهریار باقری
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: -
منتشر شده
دکتر فرشید باقری
شهر: مشهد
تخصص: ارتوپد، زانو و هیپ
بیمارستان: بیمارستان سینا و کامیاب
منتشر شده
دکتر بهروز باقری زمانی
شهر: اهواز
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان امیرالمؤمنین
منتشر شده
دکتر محمد باقری قوژدی
شهر: مشهد
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان ثامن الائمه ،بنت الهدی و مهر
منتشر شده
دکتر محمد بانصیری
شهر: گرگان
تخصص: زانو
بیمارستان: 5 آذر
منتشر شده
دکتر اسداله بایوردی
شهر: تبریز
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان شهریار و نور نجات
منتشر شده
دکتر مهرداد بحرآبادی
شهر: بندر عباس
تخصص: ارتوپد و آرتروپلاستی اندام تحتانی
بیمارستان: بیمارستان شهید محمدی
منتشر شده
دکتر هومن بخشی
شهر: بوشهر
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: فاطمه زهرا
منتشر شده
دکتر کامران بدیع زاده
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد و زانو
بیمارستان: بیمارستان پارس و طالقانی
منتشر شده
دکتر محسن بدیعی
شهر: لاهیجان
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان سید الشهدا و شفا
منتشر شده
دکتر ابوالحسن برجیان
شهر: اصفهان
تخصص: ارتوپد و تومور
بیمارستان: بیمارستان الزهرا
منتشر شده
دکتر بهرام برزگر
شهر: بجنورد
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان امام علی و تامین اجتماعی
منتشر شده
دکتر بابک برزو
شهر: سیستان و بلوچستان
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: سیستان و بلوچستان–چابهار امام علی
منتشر شده
دکتر بابک برزو
شهر: چابهار
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان امام علی
منتشر شده
دکتر مهران برقعی
شهر: کرج
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان امام خمینی (کرج)
منتشر شده
دکتر علیرضا بزاز فتوره چی
شهر: ارومیه
تخصص: ارتوپد ، زانو ،‌دست و پروتز
بیمارستان: بیمارستان امام رضا و عارفیان
منتشر شده
دکتر عیسی بزرگ زاده وسطی کلائی
شهر: قائم شهر
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان امیر ، نیمه شعبان و کلینیک قائم
منتشر شده
دکتر حسن بشر
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان مدائن
منتشر شده
دکتر علیرضا بصام پور
شهر: تهران
تخصص: ستون فقرات
بیمارستان: بیمارستان بهمن، خاتم و امام رضا
منتشر شده
دکتر کیارش بصیری
شهر: تهران
تخصص: لگن و ارتروسکوپی
بیمارستان: بیمارستان شهدا و فرمانیه
منتشر شده
دکتر تقی بغدادی
شهر: تهران
تخصص: اطفال
بیمارستان: بیمارستان امام خمینی و آتیه
منتشر شده
دکتر ناصر بلوریان حقیقی
شهر: مشهد
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان هاشمی
منتشر شده
دکتر مازیاد بهاالدین
شهر: شیراز
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان مطهری
منتشر شده
دکتر مژگان بهادری نیا
شهر: مشهد
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان فارابی و مهر
منتشر شده
دکتر محمود بهاری
شهر: مشهد
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان امام رضا ، دانشگاه و مهر
منتشر شده
دکتر حمید بهتاش
شهر: تهران
تخصص: ستون فقرات
بیمارستان: بیمارستان مهراد
منتشر شده
دکتر حسین بهداد
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد و زانو
بیمارستان: بیمارستان تهران کلینیک
منتشر شده
دکتر سید حسن بهدین
شهر: شیراز
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: شفا– ام آرآی–کوثر
منتشر شده
دکتر عباس بهراد
شهر: اندیمشك
تخصص: ارتوپد
منتشر شده
دکتر امیر بهرامی
شهر: تهران
تخصص: جنرال
بیمارستان: بعثت نيرو هوايي ارتش
رفتن به صفحه:
1 2 3 4 5