اعضای انجمن جراحان ارتوپدی ایران

برای نمایش و جستجو میان اعضای انجمن جراحان ارتوپدی ایران از فرم زیر استفاده نمایید.

منتشر شده
دکتر مسعود بهرامی فریدونی
شهر: بابل
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان شهید بهشتی و بابل کلینیک
منتشر شده
دکتر کیهان بهره بر
شهر: شوشتر
تخصص: جنرال
بیمارستان: شرکت نفت(ابادان)
منتشر شده
دکتر احمدرضا بهروزی
شهر: اراک
تخصص: ارتوپد و زانو
بیمارستان: بیمارستان ولیعصر و قدس
منتشر شده
دکتر اسد بهکام راد
شهر: تبریز
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: تبریز شهدا
منتشر شده
دکتر ناصر بهگام
شهر: مازندران
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان 17 شهریور
منتشر شده
دکتر سید عباس بهگو
شهر: تهران
تخصص: لگن
بیمارستان: بیمارستان خاتم و شفایحیاییان
منتشر شده
دکتر فرود بهمنی
تخصص: ارتوپد
منتشر شده
دکتر علیرضا بهمنی نژاد
شهر: کردستان
تخصص: جنرال
بیمارستان: امام خمینی
منتشر شده
دکتر مسعود بهنود راد
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان آریا و فیاض بخش
منتشر شده
دکتر بهشاد بوذری پوربویینی
شهر: اصفهان
تخصص: ارتوپد و ستون فقرات
بیمارستان: بیمارستان سعدی
منتشر شده
دکتر حامد بوشهری
شهر: کردستان
تخصص: ارتوپد
منتشر شده
دکتر عبداله بیات پور
شهر: شیراز
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان فرهمند فر
منتشر شده
دکتر یوسف بیت اله
شهر: تبریز
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: تبریز –شهدا
منتشر شده
دکتر عباس بیدآبادی
شهر: بروجرد
تخصص: جنرال
بیمارستان: چمران
منتشر شده
دکتر محمد پاشا زانوسی
شهر: اهواز
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان آریا و شهید بقایی
منتشر شده
دکتر اسماعیل پاشایی
شهر: ارومیه
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان امام خمینی (نقده)
منتشر شده
دکتر احد پاشایی کلجاهی
شهر: تبریز
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان عالی نسب– شهریار و شمس
منتشر شده
دکتر امیر پاک اسکوئی
شهر: کردستان
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان امام خمینی و تأمین اجتماعی
منتشر شده
دکتر هومن پدرام
شهر: سوسنگرد
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان چمران
منتشر شده
دکتر حمید پردیس
شهر: شیراز
تخصص: جنرال
بیمارستان: ولیعصر
منتشر شده
دکتر کامبیز پروین
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان شرکت نفت و محّب
منتشر شده
دکتر سعید پزشکی
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان بوعلی ،فومانیه و آریا
منتشر شده
دکتر فرزاد پژنگ
شهر: اصفهان
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان شریعتی
منتشر شده
دکتر سیروس پناهی
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان پاسارگاد
منتشر شده
دکتر فرزاد پناهی
شهر: اصفهان
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: كلینیك خانواده
منتشر شده
دکتر بهنام پنجوی
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان شریعتی و مرکز طبی کودکان
منتشر شده
دکتر احسان پندار
شهر: تهران
تخصص: تومور
بیمارستان: سینا- میلاد- بهمن
منتشر شده
دکتر حمید پهلوان حسینی
شهر: یزد
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان رهنمون و سیدالشهدا
منتشر شده
دکتر علیرضا پهلوان صباغ
شهر: تهران
تخصص: دست
بیمارستان: رسول اکرم- محب
منتشر شده
دکتر احمد رمضان پور اصل
شهر: تهران
تخصص: جنرال
بیمارستان: بهمن(تهران) ایران (کرج)
منتشر شده
دکتر پور جعفری
شهر: گیلان
تخصص: ارتوپد
منتشر شده
دکتر فرهاد پورآزادی
شهر: تهران
تخصص: زانو-شکستگی پا
بیمارستان: عرفان- میلاد
منتشر شده
دکتر محمداسماعیل پورارباب
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان جم
منتشر شده
دکتر غلامرضا پورجعفری صفت پیش خانی
شهر: گیلان
تخصص: جنرال
بیمارستان: شفا لاهیجان
منتشر شده
دکتر محسن پورسلان
شهر: اهواز
تخصص: ارتوپد و زانو
بیمارستان: آپادانا–سپیدار رجایی
منتشر شده
دکتر بابک پورعباس تحویلداری
شهر: شیراز
تخصص: ارتوپد و ستون فقرات
بیمارستان: بیمارستان چمران
منتشر شده
دکتر احد پورملک
شهر: کرج
تخصص: ارتوپد و OA
بیمارستان: بیمارستان قائم
منتشر شده
دکتر رهام پولادی
شهر: شیراز
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان بعثت و دکتر میر
منتشر شده
دکتر مریم پویان اصل
شهر: اهواز
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان مهر، آپادانا و آریا
منتشر شده
دکتر عبدالمحمود پیر حسینی
شهر: تهران
تخصص: دست
بیمارستان: بیمارستان لاله
منتشر شده
دکتر شهره پیرزاده
شهر: ساری
تخصص: ارتوپد و دست
بیمارستان: بیمارستان امام و حکمت (ساری)
منتشر شده
دکتر محمدرضا پیوندی
شهر: ساری
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان شفا
منتشر شده
دکتر محمد علی تحریریان
تخصص: ارتوپد و تروما
بیمارستان: كلینیك ویژه بیمارستان كاشانی و كلینیك ویژه بیمارستان الزهرا
منتشر شده
دکتر خسرو تحویلداری
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد و شانه
بیمارستان: بیمارستان تهران کلینیک
منتشر شده
دکتر رضا تراب
شهر: تبریز
تخصص: جنرال
بیمارستان: الغدیر
منتشر شده
دکتر محسن ترابی
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد و زانو
بیمارستان: بیمارستان دهخدا
منتشر شده
دکتر علی تركمان
شهر: تهران
تخصص: زانو و آرتروسکوپی
بیمارستان: بیمارستان فیروزگر و آتیه
منتشر شده
دکتر علیرضا تعبدی
منتشر شده
دکتر ابوالحسن تقوی شیخ السلام
شهر: تهران
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان چمران
منتشر شده
دکتر جلال تکاپوی
شهر: شیراز
تخصص: ارتوپد
بیمارستان: بیمارستان فرهمند
رفتن به صفحه:
2 3 4 5 6