اعضای هیئت مدیره انجمن

اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۵

اعضای هیئت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

دکتر محمد رازی

رئیس

Dr. Mohammad Razi

President

دکتر روشنک مرادی

دبیر

Dr. Roshanak Moradi

Secretary

دکتر محمد فکور

خزانه‌دار

Dr. Mohammad Fakur

Treasurer

دکتر محمد جواد مرتضوی

عضو

Dr. Mohammad Javad Mortazavi

Member

دکتر عادل ابراهیم‌پور

عضو

Dr. Adel Ebrahimpour

Member

دکتر محمدحسین ابراهیم‌زاده

عضو

Dr. Mohamadhosein Ebrahimzadeh

Member

دکتر محمد علی سازگاری

عضو

Dr. Mohamadali Sazegari

Member

دکتر فرشید باقری

بازرس

Dr. Farshid Bagheri

Inspector