انتخابات هیئت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی اطفال ایران

آبان ۸, ۱۳۹۵

چهارمین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی اطفال ایران در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۳۹۵ با حضور اکثریت اعضاء در محل انجمن برگزار گردید. ابتدا ریاست انجمن جناب آقای دکتر تقی بغدادی در مورد امور انجمن صحبت هایی نمودند پس کاندیداها به معرفی خود پرداختند. انتخابات با حضور نماینده محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاران انجام گردید.

پس از رای گیری اعضای زیر به عنوان هیئت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی اطفال ایران انتخاب گردیدند:

جناب آقای دکتر تقی بغدادی
جناب آقای دکتر غلامحسین شاهچراغی
جناب آقای دکتر رامین زرگرباشی
جناب آقای دکتر محسن کرمی
سرکار خانم دکتر شیرین زمانی

اعضای علی البدل
سرکار خانم دکتر مهزاد جاوید
جناب آقای دکتر شهاب ایلکا

بازرس اصلی
جناب آقای دکتر مهدی رمضان شیرازی
بازرس علی البدل
جناب آقای دکتر سزار قباد