انتخاب ۳ مقاله برتر ۲۵امین کنگره بین‌المللی انجمن جراحان ارتوپدی ایران

آذر ۲, ۱۳۹۶

٣ مقاله برتر از بین مقاله‌های پذیرفته شده در بیست و پنجمین کنگره انجمن ارتوپدی ایران ۱۳۹۶ انتخاب شدند.

به ترتیب از رتبه اول تا سوم:

۱-The Efficacy of Teicoplanin with Resorbable Chitosan-Based Scaffolds in Treating Osteomyelitis of Rabbit Tibia
(Dr Mousavi et al, Baghiatollah University)

۲-A Meta-Analysis of the Effect of Corticosteroid Injection for Enthesopathy of the Extensor Carpi Radialis Brevis Origin
(Dr Kachooie et al Mashhad University)

۳-Arthroscopic all‑inside ramp lesion repair using the posterolateral transseptal portal view
(Dr Kayhani et al, Shahid Beheshti University)