انجمن‌های استانی

انجمن جراحان ارتوپدی شاخه مشهد

هیئت مدیرهاعضا

رئیس:                آقای دکتر محمد قره داغی

نائب رئیس:         آقای دکتر جعفر امینی

دبیراجرائی:          آقای دکتر فرشید باقری

معاونت علمی:      آقای دکتر محمدرضا شاهرخی

خزانه‌دار:             آقای دکتر علیرضا هوتکانی

عضو علل بدل      آقای دکتر کوروش اخوان رضایت

بازرس                آقای دکتر حسن حسن زاده خیاط

اعضا

انجمن جراحان ارتوپدی شاخه مازندران

هیئت مدیرهاعضا

رئیس:                آقای دکتر ناصرجان محمدی

نائب رئیس:         آقای دکتر محمد حسین کریمی نسب

دبیر:                   آقای دکتر محمد روحی

خزانه‌دار:             آقای دکتر گنجی

اعضا

انجمن ارتوپدی شاخه آذربایجان (به‌روز شده در آبان ۹۵)

هیئت مدیرهاعضا

دکتر محمد علی دیلمقانی                     ریاست محترم انجمن ارتوپدی شاخه آذربایجان

دکتر اسرافیل زنجانی                           نائب رئیس محترم انجمن ارتوپدی شاخه آذربایجان

دکتر صمد صادقی حکم‌آبادی                  دبیر محترم اجرایی انجمن ارتوپدی شاخه آذربایجان

دکتر علیرضا صادقپور                            دبیر علمی محترم انجمن ارتوپدی شاخه آذربایجان

دکتر جعفر سلیمان‌پور                          خزانه‌دار محترم انجمن ارتوپدی شاخه آذربایجان

دکتر سید باقر ترابی                            بازرس محترم انجمن ارتوپدی شاخه آذربایجان

اعضای هیئت مدیره شاخه آذربایجان

اعضا

انجمن جراحان ارتوپدی شاخه اصفهان

هیئت مدیرهاعضا

رئیس: آقای دکتر محمد جاودان

نایب رئیس: آقای دکتر مهدی مطیفی فرد

خزانه دار: آقای دکتر حسین فانیان

مسئول علمی: آقای دکترسیدحمید موسوی

دبیر: آقای دکتر ابوالقاسم زارع زاده

اعضا

انجمن ارتوپدی شاخه فارس

هیئت مدیرهاعضا

رئیس: دکتر غلامحسین شاهچراغی

نایب رئیس: دکتر محمد جعفر امامی

دبیر: دکتر سید کاظم چابک

خزانه‌دار: دکتر سید محمد طهامی

بازرس اصلی: دکتر مسعود حاجیوندی

بازرس علی‌البدل: دکتر حسین حبی 

عضوهیئت مدیره:   دکتر حسین انقیاد

عضو هیئت مدیره:  خانم دکتر زهرا صارمی

عضو علی البدل :  دکتر علی امامیان

اعضا

انجمن ارتوپدی شاخه خوزستان

هیئت مدیرهاعضا

رئیس: دکتر سید علی‌ مرعشی نژاد

نایب رئیس: دکتر محمد فکور

اعضای هیئت مدیره:

دبیر: دکتر سعید طباطبایی

خزانه‌دار: دکتر محسن پورسلان

اعضای علی‌البدل:دکتر پویان-دکتر مهدی نسب-دکتر مجتهد زاده

اعضا

انجمن جراحان ارتوپدی شاخه کرمان

هیئت مدیرهاعضا

 

هیئت مدیره

اعضا

انجمن ارتوپدی شاخه البرز

هیئت مدیرهاعضا

 

شاخه البرز به زودی به‌روزرسانی خواهد شد.

اعضا

دیدگاهتان را بنویسید