انجمن جراحان ارتوپدی شاخه آذربایجان

اعضای هیئت مدیره شاخه آذربایجانبرنامه‌های شاخه آذربایجان

انجمن جراحان ارتوپدی شاخه آذربایجان

 

دکتر محمد علی دیلمقانی / رئیس

دکتر اسرافیل زنجانی / نایب ر رئیس

zanjaniesrafil@yahoo.com

دکتر صمد صادقی حکم‌آبادی / دبیر اجرایی

دکتر علیرضا صادق پور / دبیر علمی

sadeghpoura46@yahoo.com

دکتر جعفر سلیمان پور / خزانه دار

drsoleimani@yahoo.com

تیر ۱۳۹۷

پنجمین کنگره منطقه‌ای شمال ایران و چهاردهمین سمینار ارتوپدی شاخه آذربایجان – ۲۷ تیر ۱۳۹۷ - ۲۹ تیر ۱۳۹۷

تیر ۱۳۹۵

سمینار شاخه آذربایجان – ۲۲ تیر ۱۳۹۵ - ۲۵ تیر ۱۳۹۵

دیدگاهتان را بنویسید