انجمن جراحان ارتوپدی شاخه کرمان

تیر ۲۵, ۱۳۹۷

اعضای هیئت مدیره شاخه کرمانبرنامه‌های شاخه کرمان

انجمن جراحان ارتوپدی شاخه کرمان

 

دکتر علی پورامیری / رئیس alipooramiri@gmail.com آقای دکتر محمودکریمی /  هیئت مدیره drkarimi_m@yahoo.com آقای دکترمحمدرضا احمدی‎پور/ هیئت مدیره emm_ey93@yahoo.com
آقای دکتر حسامی /  هیئت مدیره mohammad.tahami@yahoo.co آقای دکترسید محمود  شریعت زاده  /  هیئت مدیره shv1379@yahoo.com آقای دکتر امیر رضا صادقی فر /  هیئت مدیره amirsf2000@yahoo.com
آقای دکتر شهاب ایل کا/ بازرس drshahabilka@gmail.com آقای دکتر محمود  نیک فر  / بازرس mahmoudnicfar@yahoo.com

[events_list_grouped mode=”monthly” scope=”all” tag=”کرمان”]#_EVENTLINK – #_EVENTDATES<br />[/events_list_grouped]

لوگو-انجمن-استانی-شاخه-کرمان

دکتر علی پور امیری / رئیس

alipooramiri@gmail.com

دکتر محمود کریمی / هیأت مدیره

drkarimi_m@yahoo.com

دکتر محمدرضا احمدی پور / هیأت مدیره

emm_ey93@yahoo.com

دکتر حسامی / هیأت مدیره

mohammad.tahami@yahoo.co

دکتر سید محمود شریعت زاده / هیأت مدیره

shv1379@yahoo.com

دکتر امیررضا صادقی فر / هیأت مدیره

amirsf2000@yahoo.com

دکتر شهاب ایل کا / بازرس

drshahabilka@gmail.com

دکتر محمود نیک فر / بازرس

mahmoudnicfar@yahoo.com