انجمن جراحان ارتوپدی شاخه گیلان

مهر ۳, ۱۳۹۵

اعضای هیأت مدیره شاخه گیلان
لوگو-گیلان

دکتر محسن وحید رودسری / رئیس

دکتر محسن مردانی کیوی / نائب رئیس

dr.mohsen_mardani@yahoo.com

دکتر علی کریمی / دبیر

دکتر مهرداد سلیمانها / خرانه‌دار

drmehransoleymanha@gmail.com dr_msoleimanha@yahoo.com

دکتر امید قلی پور بشیری / بازرس

برنامه‌های شاخه گیلان
هیأت مدیره‌های پیشین شاخه گیلان

دکتر حسین اتحاد

دانشیار و عضو هیات علمی
مدیر گروه ارتوپدی سال97
نائب رییس انجمن ارتوپدی سال 97
( خارج از کشور می باشند)
h_ettehad70@yahoo.com

دکتر محسن مردانی کیوی

استاد تمام و عضو هیات علمی
مدیر برنامه دستیاری گروه ارتوپدی
نائب رییس انجمن ارتوپدی سال1402
عضو علی البدل انجمن ارتوپدی سال97
dr.mohsen_mardani@yahoo.com

دکتر مهرداد سلیمانها

استاد تمام و عضو هیات علمی
مسئول آموزش پزشکی عمومی گروه ارتوپدی
خزانه دار انجمن ارتوپدی شاخه گیلان1402
عضو علی البدل انجمن ارتوپدی سال97
drmehransoleymanha @gmail.com dr_msoleimanha@yahoo.com

دکتر کامران اسدی

دانشیار و عضو هیات علمی
مدیر گروه ارتوپدی سال 1402
kam_asadi@yahoo.com

دکتر علی کریمی

دانشیار و عضو هیات علمی سال97
بازنشسته
دبیرانجمن ارتوپدی سال97

دکتر محمد خاک

استادیار و عضو هیات علمی سال97
بازرس انجمن ارتوپدی شاخه گیلان سال97
(خارج از کشور می‌باشند)
mohammadkhak@yahoo.com

دکتر امید قلی‌پور بشیری

بازرس علی البدل سال 97_ سال 1402

دکتر مسود کریمی

خزانه دار انجمن ارتوپدی سال97