اولین همایش توانبخشی ابن سینا

تیر ۲۹, ۱۳۹۵

اولین همایش توانبخشی ابن سینا

موضوع: توانبخشی عصبی
برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی همدان
زمان برگزاری: ۸ الی ۹ مهر ۱۳۹۵
ارسال مقالات: ۳۰ مرداد ۱۳۹۵
مکان برگزاری: همدان، مرکز همایش‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان
سایت همایش: www.areh95.umsha.ac.ir