اگر عمل جراحی ارتوپدی شما به تعویق بیفتد چه باید بکنید؟

فروردین ۱۵, ۱۳۹۹

در زمان ھمه گیری بیماری ۱۹-COVID نیاز است که کشور برای جلوگیری از شیوع بیماری از اقدامات محافظتی استفاده کند. به این منظور ، بسیاری از بیمارستانھا جراحی ھای غیر اورژانسی را به تعویق می اندازند تا اطمینان حاصل شود که منابع و تجھیزات آنھا کاملا در دسترس بیماران با حال وخیم که ممکن است به آنھا احتیاج داشته باشند، قرار می گیرد.

جراحی غیر اورژانسی به آن دسته از جراحی ھایی گفته می شود که برای یک وضعیت درمانی فوری یا تھدید کننده زندگی نباشد. بسیاری از عمل ھای ارتوپدی در این دسته قرار می گیرند. با اینکه وضعیت ارتوپدی فرد ممکن است دردناک باشد یا محدودیت حرکتی داشته باشد، ولی معمولاً تھدید کننده زندگی فرد نیست و جراحی را می توان با خیال راحت به تعویق انداخت.

بسیاری از بیمارستان ھا جراحی ھای غیر اورژانسی را به تعویق می اندازند تا برای مقابله با افزایش ناگھانی مبتلایان به کروناویروس آماده باشند.
تأخیر در عمل جراحی شما ممکن است ناراحت کننده باشد. شما احتمالاً از قبل برای عمل خود از محل کار در خواست مرخصی کرده باشید یا با یک دوست یا عضو خانواده ھماھنگ کرده باشید که در زمان نقاھت و بھبودی در خانه به شما کمک کند. با وجود ھمه اینھا، بیماری ھمه گیر ۱۹-COVID یک وضعیت اضطراری ملی غیرمنتظره ایجاد کرده است و ممکن است از شما خواسته شود که برنامه عمل خود را تا زمان تحت کنترل در آمدن این بحران به تعویق بیندازید.

در این میان چه کاری می توانید انجام دھید؟ در بسیاری از موارد، روشھای درمانی ساده بدون جراحی وجود دارد که می تواند تا زمانی که جراحی شما مجدداً تنظیم شود، در کاھش علائم دردناک به شما کمک کند.


وضعیت ھای ارتوپدی و درمانھای بدون جراحی
در زیر چندین مشکل معمول ارتوپدی ، به ھمراه برخی از درمان ھای غیر جراحی که اغلب توصیه می شود ذکر شده است. اگر از قبل برخی از این درمان ھا را انجام می دادید، می توانید تا زمانی که جراحی شما مجدداً زمان بندی شود با آنھا ادامه دھید. اگر نه، حتماً با جراح خود تماس بگیرید تا مطمئن شوید که موارد فوق برای شرایط فعلی شما مناسب باشد.


آرتروز
ممکن است شما منتظر انجام جراحی تعویض مفصل در ران، زانو، شانه یا مچ پا باشید. به احتمال زیاد این امر به دلیل آرتروز دردناک در مفصل مبتلا است.


درمان ھای زیر می توانند تا زمان بندی مجدد جراحی شما مفید باشند:
• فعالیت ھای خود را تغییر دھید تا از انجام کارھایی که باعث علائم دردناک می شوند، خودداری کنید. • از داروھای ضد التھابی غیر استروئیدی )NSAIDs( برای کنترل درد و تورم استفاده کنید. • یخ یا گرما را روی مفصل آسیب دیده قرار دھید، بسته به این که کدامیک احساس راحت تری به شما می دھد.
در برخی شرایط مشخص، تزریق کورتیکواستروئید به مفصل می تواند به تسکین درد شما تا زمان تنظیم مجدد جراحی کمک کند.
اگر از آرتروز در مفصل ران یا زانو رنج می برید، سعی کنید راه رفتن را محدود کنید و تا حد امکان از پله ھا خودداری کنید. اگر شانه دردناکی دارید، از بلند کردن اجسام سنگین وزن به بالای سر خودداری کنید.
به علاوه، مھم است که ھمیشه تمرین ھای ورزشی را داشته باشید زیرا این امر باعث می شود که دامنه حرکت در مفصل آسیب دیده حفظ شود.


صدمات ورزشی
اگر منتظر جراحی برای یک آسیب ورزشی ھستید ـ مانند پارگی لبروم در شانه یا پارگی رباط صلیبی قدامی در زانو ـ ورزش یا فیزیوتراپی می تواند به شما در حفظ دامنه حرکت و قدرت در مفصل آسیب دیده کمک کند.
اگر زانوی شما ناپایدار است، باید از فعالیتھایی که شامل چرخیدن، پرش یا تغییر جھت سریع است، خودداری کنید، زیرا این اقدامات ممکن است باعث خالی کردن زانو و منجر به زمین خوردن شما شود. اگر پارگی منیسک در زانو دارید و قصد دارید جراحی آرتروسکوپی انجام دھید، استفاده از زانو بند یا بریس زانو و داروھای ضد التھابی ممکن است در تسکین علائم شما تا زمان انجام عمل کمک کند.


مشکلات ستون فقرات
حتی اگر درد داشته باشید، جراحی ستون فقرات نیز می تواند در اغلب مواقع به تأخیر بیافتد. درمان بدون جراحی شامل استراحت و جلوگیری از فعالیت ھایی است که می تواند درد شما را بدتر کند – مانند خم شدن یا بلند کردن. داروھای ضد التھابی غیر استروئیدی و داروھای ضد درد یا شل کننده ھای عضلانی در اغلب مواقع می توانند به کاھش علائم شما تا زمان بندی مجدد جراحی کمک کنند.
اگر در حین انجام یک برنامه تمرینی فیزیکی یا ورزشی بوده اید، در صورت تمایل می توانید ادامه دھید. ھر چند باید به پزشک خود اطلاع دھید، مخصوصاً اگر تغییرات عصبی مانند ضعف یا بی حسی در بازوھا یا پاھا حس کردید.


سندرم تونل کارپ
علائم سندرم تونل کارپال اغلب بسیار دردناک است. اگر جراحی شما به تعویق افتاده است، احتمالا بتوانید با پوشیدن آتل مچ دست در شب و مصرف داروھای ضد التھابی احساس تسکین کنید. پزشک شما نیز می تواند تزریق کورتیکواستروئید در کانال کارپال دستتان انجام دھد. این ممکن است علائم را برای مدت کوتاھی تسکین دھد تا زمان جراحی شما مجدداً تنظیم شود.


ترجمه آروین مدحت
برای اطلاعات معتبر در مورد اپیدمی کرونا به این صفحه مراجعه کنید.