برنامه‌های آتی داخلی

شهریور ۲۸, ۱۳۹۶

با سلام

برنامه کنگره‌های آتی داخلی در ادامه اعلام می‌گردد. حضور شما اساتید گرامی و علاقه‌مندان موجب هرچه پررونق‌تر برگزار شدن این کنگره‌ها خواهد بود.

با احترام،

انجمن جراحان ارتوپدی ایران

 

برنامه های آتی داخلی

۱ .۳۱-۲۹ شهریور ۹۶ تبریز سمینار علمی شاخه آذربایجان انجمن جراحان ارتوپدی
۲ .۱۳ مهرماه ساری سمینار علمی شاخه مازندران انجمن جراحان ارتوپدی
۳ .۱۴ مهر ۹۶ برنامه فصلی انجمن پوتا با عنوان
Spine trauma (for general Orthopedic Surgeons)
۴ .۲۱ مهرماه کرج انجمن پوتا-همایش تعویض مفصل زانو از ابتدا تا انتها
۵ .۲۷ مهرماه ۹۶ شیراز کارگاه علمی یکروزه انجمن جراحان ارتوپدی کودکان ایران
۶ .۲۷ مهر ۹۶ تهران جلسه ماهانه انجمن AO
۷ .۲۷-۲۸ مهرماه ۹۶ تهران هشتمین سمینار علمی انجمن جراحان شانه و آرنج ایران
۸ .۴ آبان ۹۶ تهران جلسه ماهانه انجمن ارتوپدی
۹ .۴ آبان ۹۶ تهران جلسه ماهانه انجمن جراحان ارتوپدی کودکان ایران
۱۰ .۴ آبان ۹۶ تهران جلسه ماهانه جراحان شانه و آرنج ایران
۱۱ .۲۵ آبان ۹۶ تهران جلسه ماهانه انجمن AO
۱۲ .۲۹ آبان تا ۳ آذر ۹۶ تهران بیست و پنجمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی
۱۳ .۲۴-۲۲ آذر ۹۶ تهران کنگره سالانه دانشگاه علوم پزشکی تهران و پوتا
۱۴ .۳۰ آذر ۹۶ تهران جلسه ماهانه انجمن AO
۱۵ .۱ دی ۹۶ برنامه فصلی انجمن پوتا با عنوان Fracture Fragility
۱۶ .۷ دی ۹۶ تهران جلسه ماهانه انجمن ارتوپدی
۱۷ .۷ دی ۹۶ تهران جلسه ماهانه انجمن جراحان ارتوپدی کودکان ایران
۱۸ .۷ دی ۹۶ تهران جلسه ماهانه جراحان شانه و آرنج ایران
۱۹ .۳۰ دی ۹۶ تهران جلسه ماهانه انجمن AO
۲۰ .۵ بهمن ۹۶ تهران جلسه ماهانه انجمن ارتوپدی
۲۱ .۵ بهمن ۹۶ تهران جلسه ماهانه انجمن جراحان ارتوپدی کودکان ایران
۲۲ .۵ بهمن ۹۶ تهران جلسه ماهانه جراحان شانه و آرنج ایران
۲۳ .۵ -۴ بهمن ۹۶ تهران- رازی کنگره بین المللی هیپ
۲۴ .۲۷-۲۴ بهمن ۹۶ کیش پنجمین کنگره انجمن جراحان زانو و آرتروسکوپی
۲۵ .۲۶ بهمن ۹۶ تهران جلسه ماهانه انجمن AO
۲۶ .۳ اسفند ۹۶ تهران جلسه ماهانه انجمن ارتوپدی
۲۷ .۳ اسفند ۹۶ تهران جلسه ماهانه انجمن جراحان ارتوپدی کودکان ایران
۲۸ .۳ اسفند ۹۶ تهران جلسه ماهانه جراحان شانه و آرنج ایران