برنامه ارتوپدی در کنگره جامعه جراحان ایران

اردیبهشت ۲, ۱۳۹۶

برنامه ارتوپدی در کنگره جامعه جراحان ایران  – تاریخ ۱۸ لغایت ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶

روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۱۳:۳۰-۱۱:۰۰  جلسه هم اندیشی همکاران جوان با هیئت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

۱۶:۰۰-۱۴:۰۰  برنامه پا و مچ پا

هیئت رئیسه دکتر محسن موحدی یگانه، دکتر محمدرضا میعاد

۱۴:۱۵-۱۴:۰۰   اپروچ درمانی به هالوکس والگوس

دکتر رامین اسپندار

۱۴:۳۰-۱۴:۱۵   عوارض جراحی در هالوکس واگوس

دکتر غلامرضا نادری

۱۴:۴۵-۱۴:۳۰   دفورمیتی انگشتان کوچک

دکتر امیررضا وثوقی

۱۶:۰۰-۱۴:۴۵   پانل Toe Deformities

گرداننده: دکتر محسن موحدی یگانه

اعضا: دکتر محمدرضا میعاد، دکتر بیژن ولی الهی، دکتر غلامرضا نادری، دکتر رامین اسپندار، دکتر امیررضا وثوقی

روز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶  

جلسه اول: تروما

هیئت رئیسه دکتر غلامعلی عکاشه، خانم مریم نجف اوشانی، خانم منیره ضیایی

۸:۴۵-۸:۳۰     مولتیپل تروما

آقای جواد حسن زاده

۹:۰۰-۸:۴۵     قطع عضو آمپوتاسیون

خانم سیما اسماعیلی

۹:۱۰-۹:۰۰     دررفتگی های ارتوپدی

دکتر محسن ردانی‎پور

۹:۲۰-۹:۱۰    شکستگی های باز

خانم شهره نیک منش

۹:۳۰-۹:۲۰    آتل ها (کلاسیک و جدید)

خانم مهناز خدابخشی

۹:۴۰-۹:۳۰    کنترل درد بعد از عمل

دکتر محمودرضا آل بویه

۹:۵۰-۹:۴۰     کنترل عفونت

خانم ندا شفیعی

۱۰:۰۰-۹:۵۰    کنترل استرس در بیماران

خانم مریم نجف اوشانی

۱۰:۱۰-۱۰:۰۰   تورنیکه

خانم آزاده معمار

 

 

 

 

۱۰:۲۰-۱۰:۱۰   توانبخشی بعد از عمل

دکتر علی امیری

۱۰:۳۰-۱۰:۲۰   آمبولی ریه

آقای محمدرضا سرلک

۱۰:۴۰-۱۰:۳۰   پرسش و پاسخ

۱۱:۰۰-۱۰:۴۰   پذیرایی

جلسه دوم:

هیئت رئیسه:       آقای جواد رکنی، دکتر ذبیح اله حسن زاده، خانم حمیده ارجمند

۱۱:۱۰-۱۱:۰۰   خطاهای دارویی

خانم حمیده ارجمند

۱۱:۲۰-۱۱:۱۰  اصول کارکرد در اطاق عمل

آقای نوید نوری منفرد

۱۱:۳۰-۱۱:۲۰  سندروم کمپارتمان

خانم ندا ولی نژاد

۱۱:۴۰-۱۱:۳۰  (روانشناسی PDSA) همدردی و همدلی با بیماران ارتوپدی

آقای جواد رکنی

۱۱:۵۰-۱۱:۴۰  پانسمان های نسل جدید

خانم رعنا سیاوشی

۱۲:۰۰- ۱۱:۵۰ ایمنی، RCA

خانم سارا یعقوبی

۱۲:۱۰-۱۲:۰۰  آسیب‎های ورزشی و نگرش جدید

دکتر ذبیح اله حسن زاده

۱۲:۲۰-۱۲:۱۰   ترومای جنگی و پرستاری

دکتر ابوالفضل هاشمی

۱۲:۳۰-۱۲:۲۰   آشنایی با آسیب های شیمیایی

آقای مهدی دژالون

۱۳:۰۰-۱۲:۳۰   پرسش و پاسخ

۱۴:۰۰-۱۳:۰۰   ناهار و نماز

جلسه سوم: کارگاه زخم

۱۴:۱۵-۱۴:۰۰   تغذیه در ارتوپدی و بیماران ترومایی 

خانم حمیده السادات حسابگر

۱۴:۳۰-۱۴:۱۵   کمردرد در اطفال

دکتر سیروس افشار

۱۴:۴۰-۱۴:۳۰   پانسمان با عسل 

دکتر محمدرضا فاخری

۱۴:۵۰-۱۴:۴۰  ATLS   

دکتر محمدعلی حاتمیان

۱۵:۰۰-۱۴:۵۰  معرفی چند نمونه از بیماران درمان شده با روشهای نوین درمان زخم

آقای مهدی دهقانی زاده

 

 

 

 

۱۵:۱۰-۱۵:۰۰  فاشیئت نکروزان   

دکتر علی نعمتی

۱۶:۰۰-۱۵:۱۰  پانل زخم

گرداننده: دکتر شاپور مومیوند

اعضا: دکتر محمد امامی میبدی، خانم ملکی، آقای مهدی دهقانی زاده

 

روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

 

۱۳:۰۰-۱۱:۰۰  برنامه جراحی دست

هیئت رئیسه: دکتر فریور لاهیجی، دکتر فریدون لایقی، دکتر رضا شهریار کامرانی

۱۱:۲۰-۱۱:۰۰   تکنیک‎های برخورد مناسب با بافت نرم در اندام فوقانی

مقدمه (اهمیت هنگینگ صحیح از بافت های نرم، آماده سازی برای عمل جراحی، پوست، رگبند، برش برنامه ریزی،

انتخاب INSTRUMENT، هموستاز)

دکتر امید لیاقت

۱۱:۳۰-۱۱:۲۰        پیش بینی از CRPS پس از شکستگی دیستال رادیوس

دکتر مریم فرزاد، دکتر فریدون لایقی، دکتر علی دیانت

۱۱:۴۰-۱۱:۳۰        نکات کلیدی در شکستگی های پری لونیت

دکتر محمود فتاحی

۱۱:۵۰-۱۱:۴۰        نکات کلیدی در دررفتگی‎های پری لونیت

دکتر محمدعلی اخوت پور

۱۲:۱۰-۱۱:۵۰        اقدامات موثر در شکستگی های اطراف مچ دست

دکتر سید مهران رضوی پور

۱۳:۰۰-۱۲:۱۰  پانل و معرفی بیمار

دکتر رضا شهریار کامرانی، دکتر مسعود یاوری، دکتر محمود فتاحی

۱۴:۰۰-۱۳:۰۰   نهار و نماز

 

۱۶:۰۰-۱۴:۰۰  برنامه شانه

هیئت رئیسه: دکتر علی اکبر خورسندی، دکتر محمدرضا گیتی، دکتر محمدنصیر نادری

۱۴:۱۰-۱۴:۰۰   آناتومی و فیزیوپاتولوژی

دکتر سعید کوکلی

۱۴:۲۰-۱۴:۱۰   پارگی و آشیل روتاتورکاف، تشخیص و درمان

دکتر امیررضا صادقی فر

۱۴:۳۰-۱۴:۲۰   پارگی کامل روتاتورکاف، تشخیص و درمان

دکتر امیدرضا مومن زاده

۱۵:۰۰-۱۴:۳۰   پانل و معرفی بیمار

گرداننده: دکتر مرتضی نخعی

اعضا: دکتر حمیدرضا اصلانی، دکتر علیرضا روحانی، دکتر امیر سبحانی

 

 

 

 

 

روز پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶  

۱۰:۳۰-۸:۳۰  برنامه زانو

جلسه اول: شکستگی دررفتگی های اطراف زانو و آسیب عروق

هیئت رئیسه:    دکتر ایرج فاضل، دکتر غلامعلی عکاشه، دکتر علی پور امیری

۸:۴۰-۸:۳۰     مدیریت دررفتگی زانو با آسیب عروق

دکتر محمدرضا میناتور سجادی

۸:۵۰-۸:۴۰     مدیریت شکستگی اطراف زانو و آسیب عروق

دکتر امیررضا صادقی فر

۹:۰۰-۸:۵۰     مدیریت سندروم کمپارتمان در شکستگیها و دررفتگیهای اطراف زانو

دکتر عادل ابراهیم پور

۱۰:۳۰-۹:۰۰    ارایه کیس، بحث و سوال و جواب

دکتر محسن مردانی

۱۱:۰۰-۱۰:۳۰   استراحت و پذیرایی

 

جلسه دوم: شکستگی های داخل مفصلی زانو

هییت رئیسه:    دکتر محسن توکلی، دکتر سهراب کیهانی، دکتر حسینعلی هادی

۱۱:۱۰-۱۱:۰۰   اوالشن PCL

دکتر محمدعلی احسانی

۱۱:۲۰-۱۱:۱۰   اوالشن ACL

دکتر مهران سلیمانها)

۱۱:۳۰-۱۱:۲۰   Hoffa Fracture  

دکتر امین مرادی (تبریز)

۱۲:۳۰-۱۱:۳۰   ارایه کیس استئوکندرال فراکچر، پرسش و پاسخ

دکتر سهراب کیهانی

۱۴:۰۰-۱۲:۳۰   نماز و نهار

 

جلسه سوم: ژنوواروس

هیئت رئیسه:    دکتر محمدنقی طهماسبی، دکتر محمد رازی، دکتر محسن مردانی

۱۴:۱۰-۱۴:۰۰   ارزیابی قبل از عمل و CORRA  

دکتر محمدرضا سبحان اردکانی

۱۴:۲۰-۱۴:۱۰   اندیکاسیون و درمان ژنوواروس

دکتر سید مرتضی کاظمی

۱۴:۳۰-۱۴:۲۰   ژنوواورس و پارگی کروشیت ها

دکتر حسینعلی هادی

۱۶:۰۰-۱۴:۳۰   ارایه کیس پرسش و پاسخ

دکتر محمود کریمی مبارکه

 


 

 

 

روز جمعه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۱۰:۰۰-۸:۰۰  برنامه اطفال

 

هیئت رئیسه:    دکتر غلامحسین شاهچراغی، دکتر تقی بغدادی، دکتر مهزاد جاوید، دکتر محسن کرمی

 

۸:۱۰-۸:۰۰     درمان DDH بین ۱۲ تا ۱۸ ماهگی ریداکشن بسته یا جااندازی بسته با اپروچ مدیال یا  اپروچ قدامی

دکتر مهدی رمضان شیرازی

۸:۲۰-۸:۱۰     درمان دررفتگی هیپ دردناک در بیمار CP ریداکشن بسته یا رزکشن سر

دکتر محمدعلی تحریریان

۸:۳۰-۸:۲۰     درمان  Stable acute on chronic SCFE In situ fixation & Late Impingement treatment or early open reduction 

دکتر امیررضا وفایی

۸:۵۰-۸:۳۰     پرسش و پاسخ

۹:۳۰-۸:۳۰     پانل بیماری بلانت  Infantile & adolescent 

گرداننده: دکتر سید رامین زرگرباشی

اعضاء: دکتر تقی بغدادی، دکتر محسن کرمی، دکتر رضا عبدی، دکتر شیرین زمانی

۱۰:۰۰-۹:۳۰    پانل: ترومای پروگزیمال فمور

گرداننده: دکتر حسین اصلانی

اعضاء: دکتر علیرضا غزنوی، دکتر علیرضا رحیم نیا، دکتر آرش ملکی، دکتر شهاب ایلکا، دکتر سعید توکلی