برنامه روز پایانی کنگره (جمعه)

آبان ۱۶, ۱۳۹۸

همکاران گرامی

برنامه کامل روز پایانی کنگره (جمعه) به شرح زیر می‌باشد.