برنامه روز چهارم کنگره ۲۴ام انجمن (۵شنبه ۸ مهرماه)

مهر ۷, ۱۳۹۵

برنامه روز چهارم کنگره ۲۴ام انجمن به اطلاع شما عزیزان می‌رسد.
همچنین پیشنهاد می‌شود در نظرسنجی مربوط به هر برنامه شرکت کرده و رای خود را در مورد سمپوزیوم‌ها اعلام نمایید.
برنامه روز چهارم انجمن (۵شنبه ۸ مهرماه)
سالن اصلی (تالار رسول اکرم (ص))
۸:۰۰-۹:۳۰ سمپوزیوم نوزدهم: هیپ در کودکان و نوجوانان – دیسپلازی
۹:۳۰-۱۰:۳۰ سمپوزیوم بیستم: اخلاق در ارتوپدی
۱۱:۰۰-۱۲:۳۰ جلسه مجمع عمومی و انتخابات انجمن
سالن اصلی (تالار رسول اکرم (ص))
۱۴:۰۰-۱۵:۳۰ سمپوزیوم بیست و یکم: پیشگیری از عوارض در تعویض مفصل زانو و ران
۱۶:۰۰-۱۷:۳۰ سمپوزیوم بیست و چهارم: درد مفصل ران در جوانان
سالن ۲ (اندیشه)
۱۴:۰۰-۱۵:۳۰ سمپوزیوم بیست و دوم: پارگ یهای وسیع روتاتورکاف
۱۶:۰۰-۱۷:۳۰ سمپوزیوم بیست و پنجم: دررفتگی ها و ضایعات لیگامانی متعدد اطراف زانو
سالن ۲ (اندیشه)
۱۴:۰۰-۱۵:۳۰ سمپوزیوم بیست و دوم: دانستنی های لازم برای جراحان ستون فقرات
سالن ۲ (اندیشه)
۱۶:۰۰-۱۷:۳۰ سمپوزیوم بیست و ششم: بازسازی شانه در آسیب های شبکه براکیال زایمانی