برنامه علمی جلسه آبان ماه انجمن

آبان ۳, ۱۳۹۵

برنامه علمی جلسه ماهانه ارتوپدی
۶ آبان ماه ۱۳۹۵
(۱۰:۰۰-۱۱:۰۰)

 

گرداننده: دکتر مهزاد جاوید
۱۰:۰۰-۱۰:۳۰ جلسه انتخابات انجمن کودکان
۱۰:۳۰-۱۰:۴۵ ژورنال کلاب سخنران: دکتر شهاب ایلکا

Title: Functional Assessment in Tibial Hemimelia

(Can We Also Save the Foot in Reconstruction?)

J Pediatr Orthop _ Volume 36, Number 6, September 2016

۱۰:۴۵- معرفی بیمار ۱۱:۰۰

جلسه ماهانه آبانماه قسمت ارتوپدی برگزار نمیگردد.

مکان برگزاری: دفتر انجمن جراحان ارتوپدی ایران
آدرس: تهران، بلوار کشاورز، روبروی بیمارستان ساسان، پلاک ۹۴ ، طبقه اول
۸۸۹۹۳۹۳۵ ،۸۸۹۹۳۹۳۴ ، تلفن: ۸۸۸۶۶۵۸۳