برنامه کامل روز دوم کنگره (سه‌شنبه)

آبان ۱۳, ۱۳۹۸

همکاران گرامی

برنامه کامل روز دوم کنگره به شرح زیر می‌باشد.