برنامه کامل روز چهارم کنگره (پنجشنبه)

آبان ۱۵, ۱۳۹۸

همکاران گرامی

برنامه کامل روز چهارم کنگره (پنجشنبه) به شرح زیر می‌باشد.