برگزاری کارگاه‌های صنفی در بیست و ششمین کنگره / نامه ریاست انجمن و دبیر کنگره

مهر ۲۳, ۱۳۹۷

همکاران گرامی

برگزاری کارگاه های صنفی در بیست و ششمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی به تاریخ ٣٠ مهر و ٢ آبان ماه ١٣٩٧ ساعت ١۴:٠٠ الی ۱۵:۴۵ در محل هتل المپیک برگزار میگردد.

نامه ریاست محترم انجمن جراحان ارتوپدی ایران و دبیر محترم بیست و ششمین کنگره جهت دعوت از شما همکاران برای شرکت در کارگاه‌های صنفی: