بیستمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۵

بیستمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران در مهرماه ۱۳۹۱ برگزار شد.

 

پوستر کنگرهبرنامه کنگرهخلاصه مقالات (فارسی)خلاصه مقالات (انگلیسی)

پوستر بیستمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران