تبریک به جناب آقای دکتر علی اکبر خورسندی

خرداد ۶, ۱۴۰۲

تبریک به جناب آقای دکتر علی اکبر خورسندی و همچنین هیئت مدیره محترم انجمن شانه و آرنج ایران