تصاویری از روز نخست کنگره جامعه جراحان ایران

کنگره جامعه جراحان ایران

۱۹- ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

محل کنگره: مرکز همایش های رازی سالن ۶

 

دیدگاهتان را بنویسید