تصاویری از روز نخست کنگره جامعه جراحان ایران

خرداد ۲۰, ۱۳۹۸

کنگره جامعه جراحان ایران

۱۹- ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

محل کنگره: مرکز همایش های رازی سالن ۶