تصاویر جلسه علمی مردادماه و مراسم یادبود دکتر خازنی فر

مرداد ۱۰, ۱۴۰۱

تصاویر جلسه علمی مردادماه انجمن جراحان ارتوپدی ایران

 

 

 

 

مراسم یادبود دکتر خازنی فر