تصاویر کنگره منطقه‌ای شمال – ۶ الی ۸ تیرماه ۱۳۹۸

تیر ۹, ۱۳۹۸

کنگره منطقه ای شمال انجمن جراحان ارتوپدی ایران در تاریخ ۶ الی ۸ تیر ۱۳۹۸ در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد. از دست اندرکاران و عزیزانی که در برگزاری این رویداد ما را یاری کردند سپاسگزاریم.

در ادامه تصاویر مربوط به این کنگره را مشاهده می‌نمایید.

تصاویر روز نخست کنگره منطقه ای شمال انجمن جراحان ارتوپدی ایران ۶-۸ تیر ۱۳۹۸ - دانشگاه علوم پزشکی قزوین
تصاویر روز نخست کنگره منطقه ای شمال انجمن جراحان ارتوپدی ایران ۶-۸ تیر ۱۳۹۸ – دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

دومین روز کنگره منطقه ای شمال انجمن جراحان ارتوپدی ایران ۶-۸ تیر ۱۳۹۸ - دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دومین روز کنگره منطقه ای شمال انجمن جراحان ارتوپدی ایران
۶-۸ تیر ۱۳۹۸ – دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

عکس جمعی اختتامیه کنگره ی منطقه ای شمال ۶-۸ تیرماه ۱۳۹۸
عکس جمعی اختتامیه کنگره ی منطقه ای شمال ۶-۸ تیرماه ۱۳۹۸