تفاوت‌های کنگره ۲۵ام با سال‌های گذشته

خرداد ۱۷, ۱۳۹۶

به اطلاع اساتید گرامی میرساند بیست و پنجمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران از تاریخ ۲۹ آبان – ۳ آذرماه ۱۳۹۶ در تهران برگزار میگردد. دبیر علمی امسال کنگره آقای دکتر سهراب کیهانی (جراح ارتوپد، فوق متخصص جراحی زانو) استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میباشند که امیدواریم با برنامه‌ریزی دقیق ایشان، کنگره‌ای پربار و باموفقیت برگزار نماییم.

کنگره امسال تفاوتهای شایانی با دیگر کنگرههای برگزار شده دارد از جمله: اولین دوره ای است که Relive Surgery در برنامه کنگره گنجانده شده است. بررسی وضعیت علمی ایران از گذشته تا حال و وضعیت ایران از نظر مقالات بین‌المللی بصورت کامل در یک بخش مجزا مطرح می‌گردد. استفاده بهینه از همکاران جهت سخنرانی در همان موضوعی که مقاله چاپ شده دارند جهت افزایش بار علمی کنگره جداسازی مقالات به دو بخش مجزای چاپ شده و قبل از چاپ جهت انتخاب بهترین مقاله

امور اجرایی دعوت مهمانان: در راستای اجرای بیست و پنجمین کنگره انجمن، هییٔت مدیره انجمن و روسای محترم گروههای تخصصی اقدام به دعوت اساتید برجسته داخلی و خارجی نموده‌اند که در خبرنامه‌های آتی اخبار جدیدی از ایشان ارایٔه می‌گردد.

ارسال خلاصه مقالات

از همکاران محترم درخواست می‌گردد تا مقاله‌های علمی خویش را جهت شرکت در بیست و پنجمین کنگره انجمن، از طریق سایت ارسال مقالات به دفتر انجمن ارسال نمایند. راهنمای ارسال مقاله در مطلبی جداگانه بصورت تصویری ارایٔه گردیده است.