تماس با انجمن

آدرس و راه های ارتباطی

تهران – بلوار كشاورز – روبروي بيمارستان ساسان – پلاك 94 – طبقه 6
كدپستی 1416693491

تلفن تماس: 88983609-88966583 | فکس: 88983610

پست الكترونيكی:
office @ iranoa . org | anjoman @ iranoa . org | anjoman.ortho @ gmail.com