جلسه ماهانه اسفند ماه ۱۳۹۴

اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۵

بدین وسیله به اطلاع می‌رسد جلسه ماهانه انجمن در تاریخ ۶ اسفندماه برگزار شد.

اطلاعات بیشتر را در ادامه ملاحظه بفرمایید:

جلسه ماهانه اسفندماه ۹۴