جلسه هم اندیشی در خصوص موضوعات فلوشیپ ترومای ارتوپدی و فلوشیپ فوت و انکل

خرداد ۲۴, ۱۳۹۹

همکاران عزیز
در اولین روز جلسات حضوری بعد از قرنطینه covid 19 جلسه ای با دعوت هییت مدیره انجمن ارتوپدی با حضور جمعی از روسای انجمن های تخصصی و اعضا بورد ارتوپدی و متخصصان بخش خصوصی برای بررسی مسایل فوت و انکل و ترومای ارتوپدی در پنج شنبه ۲۲ خرداد در دفتر انجمن برگزار شد.
در این جلسه که مدیران گروه اموزشی چند دانشگاه نیز حضور داشتند در مورد وضعیت فعلی اموزش ترومای ارتوپدی و اموزش فوت انکل در سطح رزیدنتی و تخصصی بحث و گفتگو شد و روش های ترجیحی ارتقا آن بحت شد.
امید به خدا تبعات جلسه به اطلاع خواهد رسید.