حامیان مالی بیست و ششمین کنگره انجمن (تا تاریخ ۲۰ آبان ماه)

آبان ۲۱, ۱۳۹۷

 

 

مشارکت چشمگیر جراحان ارتوپد به فراخوان همیاری رییس انجمن ارتوپدی دکتر محمد رازی ،برای استقلال مالی بیست و ششمین کنگره سالیانه انجمن ارتوپدی

شرکت نزدیک به هزار نفر جراح ارتوپد در این کنگره ،با رشد ٣۵ درصد نسبت به سال قبل ،اعتراضی خاموش به حرمت شکنان اساتید پیشکسوت ،که نفوذ بالایی در جامعه صنفی دارند وبطن جامعه پزشکی به نظر و فراخوان این اساتید ،احترام و ارزش قائل است