حمایت انجمن جراحان ارتوپدی ایران از بیانیه جامعه جراحان

اسفند ۱۴, ۱۳۹۹

انجمن جراحان طی نامه‌ای حمایت خود را از بیانیه جامعه جراحان اعلام می‌دارد.

 

این بیانیه بدین شرح است: