حمایت انجمن جراحان ارتوپدی ایران از بیانیه جامعه جراحان

انجمن جراحان طی نامه‌ای حمایت خود را از بیانیه جامعه جراحان اعلام می‌دارد.

 

این بیانیه بدین شرح است:

 

دیدگاهتان را بنویسید