حمایت هیئت مدیره انجمن از دکتر محمد رازی

نامه حمایت هیت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی از جناب آقای دکتر محمد رازی ریاست انجمن ارتوپدی

دیدگاهتان را بنویسید