خبرنامه شماره ۶۸ انجمن

تیر ۲۶, ۱۳۹۶

با سلام و احترام

خبرنامه شماره ۶۸ انجمن جراحان ارتوپدی ایران خدمت شما عزیزان ارائه می‌شود.

خبرنامه شماره ۶۸ را از اینجا دریافت کنید.

 

 

خبرنامه انجمن جراحان ارتوپدی ایران (شماره ۶۸)

 

۲ …………………………………………………….. ســرآغاز

۴ ……………………………………………………… نامه‌هــا

۶ ………………………. جلسات ماهانه برگزار شده انجمن

۸ ……………………………………. جلسات داخلی انجمن

۱۰ ……………………………………………. اخبار شاخه‌ها

۱۶ ……………………………………………. گــزارش کنگره

۲۰ ………………………………………………….. فراخــوان

۲۲ ……………………………………….. کنگــره هــای آتی

۲۵ …………………………………….. کنگــره های خارجی

۲۸ …………………………………. از قانون چه می دانیم؟

۳۰ ………………………………………. انتشــارات همــکار

اعضای هیات مدیره

دکتر محمد رازی — ریٔیس
دکتر ســید محمدجواد مرتضوی — دبیر
دکتر غلامعلی عکاشه — عضو
دکتر ســید تقی نوربخش — عضور
دکتــر مســعود نــوروزی — عضو
دکتر عادل ابراهیم پور — عضو
دکتر روشــنک مرادی — خزانه دار
دکتر فرشید باقری — بازرس

تحریریه

دکتر غلامعلی عکاشه
دکتر رضا شهریار کامرانی
دکتر روشنک مرادی

همکاران

شبنم کجوری
زهرا محمدی
هانیه خوشدل
الهام توکلی
شهریار راد

عکاس انجمن

احد قندچی

طراحی و گرافیست

الهام محمدی

نشانی: تهران، بلوار کشاورز، روبروی بیمارستان ساسان شماره ۹۴، طبقه اول
تلفن:۸۸۹۸۳۶۰۹(۰۲۱)، ۸۸۹۶۶۵۸۳(۰۲۱) نمابر: ۸۸۹۸۳۶۱۰ (۰۲۱)
www.iranoa.org
anjoman [at] iranoa.org